อัญชิสา ศรีวิพัฒน์

พญ.อัญชิสา ศรีวิพัฒน์
Dermatology, Dermatosurgery - Anchisa Srivipatana, M.D.
 • ประวัติการศึกษา
  • 2545-2551 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2551-2552 - แพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • 2552-2553 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ
  • 2553-2554 - แพทย์ใช้ทุนประจำโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
  • 2554-2558 - เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
  • 2558 - อาจารย์ประจำภาควิชารังสีชีววิทยา (Photobiology) สถาบันโรคผิวหนัง
  • ปัจจุบัน - แพทย์ตจศัลยศาตร์ (Dermatosurgery) สถาบันโรคผิวหนัง
           - แพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง
 • ผลงานวิชาการงานวิจัย
  • Efficacy of diode laser (810 and 940 nanometers) for facial skin tightening
   (ตีพิมพ์ใน J Cosmet Dermatol. 2015 Dec;14(4):E7-E14.)
  • Deep dermatophytosis caused by Trichophyton rubrum in an immunocompetent patient
   (ตีพิมพ์ใน วรสารโรคผิวหนัง ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, หน้า 105 - 150 เมษายน - มิถุนายน 2558)
 • สมาชิกสมาคมวิชาการ
  • สมาชิกสามัญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Safest in the industry: sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio..

People Love us: Similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

No Aftereffects: Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.. Duas molestias excepturi sint. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident

 • Body Sculpture
 • Liposuction
 • Gynaecomastia
 • Abdominal Etching
 • Hair Transplantation
 • Blepharoplasty
 • Abdominoplasty
 • Micropigmentation
 • Rhinoplasty

Occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Safest in the industry: sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio..

People Love us: Similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

No Aftereffects: Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.. Duas molestias excepturi sint. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident

 • Body Sculpture
 • Liposuction
 • Gynaecomastia
 • Abdominal Etching
 • Hair Transplantation
 • Blepharoplasty
 • Abdominoplasty
 • Micropigmentation
 • Rhinoplasty

Occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas id est sed lacus volutpat lobortis. Lorem ipsum dolor sit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Safest in the industry: sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio..

People Love us: Similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

No Aftereffects: Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.. Duas molestias excepturi sint. Duas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident

 • Body Sculpture
 • Liposuction
 • Gynaecomastia
 • Abdominal Etching
 • Hair Transplantation
 • Blepharoplasty
 • Abdominoplasty
 • Micropigmentation
 • Rhinoplasty

Related Doctors

นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง

Plastic Surgery

นพ.ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร

Plastic Surgery